Privacy Statement

4LazyLegs gebruikt jouw gegevens voor het afhandelen van je bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Informatie aan derden
Jouw gegevens zullen uitsluitend door 4LazyLegs worden gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Twee uitzonderingen:
1. De bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders
Wij geven je persoonlijke gegevens, met inbegrip van je adres en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
2. Wettelijke plichten en bescherming
Indien daartoe wettelijk verplicht, wordt informatie ter beschikking gesteld aan de overheid en/of wordt deze informatie gebruikt om de rechten of eigendommen van 4LazyLegs, onze klanten of anderen te beschermen. Ook wordt het recht voorbehouden informatie te verstrekken aan opsporingsinstanties om hiermee fraude te bestrijden.

Online privacy
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons) gegevens maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

DISCLAIMER

Actueel assortiment
4LazyLegs streeft ernaar haar assortiment zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is of dat een artikel een langere levertijd heeft. Mocht dit het geval zijn dan hoor je dit zo spoedig mogelijk van ons.

Informatie
Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomendheden op deze website zijn voorbehouden. 4LazyLegs aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Techniek
Deze site is geoptimaliseerd voor Microsoft Internet Explorer 6.x en getest met de meest gebruikte webbrowsers. Omdat deze site samenwerkt met de software op jouw computer kan een onvoorspelbaar resultaat ontstaan. Aan deze ‘compatibiliteitsfouten’ kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de afbeeldingen op de site wordt veel zorg besteed. Toch is het mogelijk dat door de eigenschappen van het gebruikte beeldscherm en de beeldschermadapter afwijkingen ontstaan in bijvoorbeeld kleurweergave. Bij twijfel kun je altijd contact met ons opnemen.

Beschikbaarheid
4LazyLegs spant zich in om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar website te bieden. 4LazyLegs garandeert echter niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt vàn de website. Omstandigheden die het gebruik van de website kunnen verhinderen zijn onder meer storingen in de verbinding met internet, storingen in netwerken van telecomaanbieders of andere storingen die het gebruik van de website onmogelijk maken. 4LazyLegs sluit iedere aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet correct beschikbaar zijn van de website van 4LazyLegs.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen jou en 4LazyLegs is Nederlands recht van toepassing. Door het bezoeken van onze website en het gebruiken van de faciliteiten geef je aan hiermee akkoord te gaan. Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden voor gebruik en op enig dispuut tussen jou, 4LazyLegs of haar partners